+ - x
 » از همین شاعر
1 صدا صدای خداست
2 عارف کسی بود که به شب ای خدا کند
3 مست مستم لیک مستی دیگرم
4 سحری بود و دلم مست گل آواز سروش
5 بارش مهتاب
6 ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من
7 شبی رکاب زدم شادمان بر اسب خیال
8 آرام تر بگذر

 » بیشتر بخوانید...
 تو چه دانی که ما چه مرغانیم
 انتخاب من ز حسن يار سيب غبغب است
 گر چه نه به دریاییم دانه گهریم آخر
 حلقه
 گر از غم عشق عار داریم
 کیف اتوب یا اخی من سکر کارجوان
 آن وعده که کرده ای مرا کو
 غریبانه
 عمر بر اومید فردا می رود
 بدزد گردن بی مغز برفراخته را

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

مهتاب باران می شود با یاد تو شب های من
رنگی دگر دارد ز تو، بیداری و رویای من

گلهای رنگین دیده ام در گلبن اندام تو
این سیر را من دانم و پروانه ی لبهای من

بر لب سخن گم میکنم، آندم که از ره میرسی
این خط روشن را بخوان بر صفحه ی سیمای من

چون عزم رفتن میکنی، در چشم غمگینم نگر
اندوه پیدا را ببین در اشک ناپیدای من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *