+ - x
 » از همین شاعر
1 نه به شاخ گل نه به سرو چمن پبچیده ام
2 همچو نی می نالم از سودای دل
3 در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
4 نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم
5 خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
6 چو گل ز دست تو جیب دریده ای دارم
7 لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
8 بخت نافرجام اگر با عاشقان یاری کند (پیر هرات)
9 بنفشه زلف من ای سر و قد نسرین تن
10 ای مشک سوده گیسوی آن سیمگون تنی ؟

 » بیشتر بخوانید...
 من کیستم؟
 ما سر و پنجه و قوت نه از این جان داریم
 تعالوا کلنا ذا الیوم سکری
 ملت من
 جمع باشید ای حریفان زانک وقت خواب نیست
 بازگشت
 زلف او برده قرار خاطر از من یادگاری
 سر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از او
 بس که می انگیخت آن مه شور و شر
 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۵

لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد
سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند
روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد
بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم
لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد
در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت
با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد
از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید
اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد
پای سروی جویباری زاری از حد برده بود
هایهای گریه در پای توام آمد بیاد
شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی
از تو و دیوانگی های توام آمد بیاد


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

نسا:

من این شهر حفظم باحاله
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *