+ - x
 » از همین شاعر
1 لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
2 نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم
3 نه به شاخ گل نه به سرو چمن پبچیده ام
4 ساقی بده پیمانه ای ز آن می که بی خویشم کند
5 ای مشک سوده گیسوی آن سیمگون تنی ؟
6 جلوه ساقی
7 بخت نافرجام اگر با عاشقان یاری کند (پیر هرات)
8 خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
9 همچو نی می نالم از سودای دل
10 نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی

 » بیشتر بخوانید...
 از بت باخبر من خبری می رسدم
 شب و روز آن نکوتر که به پیش یار باشی
 سرود نان
 رنج دیگر
 وقتی خوشست ما را لابد نبید باید
 ای عشق که کردستی تو زیر و زبر خوابم
 یارب دردی که ناله آغاز کنم
 بده آن باده به ما باده به ما اولیتر
 قاصدک ها
 این کیست این این کیست این شیرین و زیبا آمده

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
نداری غیر ازین عیبی که میدانی که زیبایی
من از دلبستگی های تو با ایینه دانستم
که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی
بشمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را
تو شمع مجلس افرو.زی تو ماه مجلس آرایی
منم ابر و تویی گلبن که می خندی چو می گریم
تویی مهر و منم اختر که م یمیرم چو می ایی
مراد ما نجویی ورنه رندان هوس جو را
بهار شادی انگیزی حریف باده پیمایی
مه روشن میان اختران پنهان نمی ماند
میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی
کسی از داغ و درد من نپرسد تا نپرسی تو
دلی بر حال زار من نبخشد تا نبخشایی
مرا گفتی : که از پیر خرد پرسم علاج خود
خرد منع من از عشق تو فرماید چه فرمایی
من آزرده دل را کس گره از کار نگشاید
مگر ای اشک غم امشب تو از دل عقده بگشایی
رهی تا وارهی از رنج هستی ترک هستی کن
که با این ناتوانی ها بترک جان توانایی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *