+ - x
 » از همین شاعر
1 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
2 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
3 یار از دل من خیر ندارد
4 به دشمن آزادی زنان
5 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
6 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
7 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
8 ای دزدیده چشم از آهو
9 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
10 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را

 » بیشتر بخوانید...
 نوازش کن به وصلت یا بکش با خنجر تیزم
 کی بود خاک صنم با خون ما آمیخته
 چرا چرا به بدی یاد می کنی نامم
 ای مرغ شباهنگ دل انگیز، بنال
 صنما به چشم شوخت که به چشم اشارتی کن
 ای دلربا چرا دلت از ما گرفته است
 ای دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد
 این کیست چنین مست ز خمار رسیده
 نگاهبان
 مرگ ما هست عروسی ابد

۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۶

ای دزدیده چشم از آهو
آموخته افسون به جادو
تابیده کمند از گیسو
صد وعده دادی وفا کو؟
می فریبی جوجه تیهو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

دل شکستن کردی پیشه
رخ پیش آوری چو شیشه
چون خواهم بوسه همیشه
خندی و گویی: نمیشه!
این ادا چیست, بچه جادو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

من با تو نمی ستیزم
از دو دیده خون می ریزم
وقتی می خواهم گریزم
می گویی نرو عزیزم!
وه چه بیرحمی تو مهرو
ای فریبگر, ای دروغگو!


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *