+ - x
 » از همین شاعر
1 به دشمن آزادی زنان
2 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
3 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
4 یار از دل من خیر ندارد
5 ای درد تو آرام دل من
6 دور از رخت سرای درد است خانه من
7 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
8 ای دزدیده چشم از آهو
9 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
10 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست

 » بیشتر بخوانید...
 باز در اسرار روم جانب آن یار روم
 با سرو قدی تازه تر از خرمن گل
 مستی سلامت می کند پنهان پیامت می کند
 درآمد در میان شهر آدم زفت سیلابی
 خیره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی
 آری ستیزه می کن تا من همی ستیزم
 آه کان سایه خدا گوهردلی پرمایه ای
 باز رسیدیم ز میخانه مست
 کی ز جهان برون شود جزو جهان هله بگو
 ای دلبر بی صورت صورتگر ساده

۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۶

ای دزدیده چشم از آهو
آموخته افسون به جادو
تابیده کمند از گیسو
صد وعده دادی وفا کو؟
می فریبی جوجه تیهو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

دل شکستن کردی پیشه
رخ پیش آوری چو شیشه
چون خواهم بوسه همیشه
خندی و گویی: نمیشه!
این ادا چیست, بچه جادو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

من با تو نمی ستیزم
از دو دیده خون می ریزم
وقتی می خواهم گریزم
می گویی نرو عزیزم!
وه چه بیرحمی تو مهرو
ای فریبگر, ای دروغگو!


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *