+ - x
 » از همین شاعر
1 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
2 یار از دل من خیر ندارد
3 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
4 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
5 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
6 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
7 ای دزدیده چشم از آهو
8 به دشمن آزادی زنان
9 ای درد تو آرام دل من
10 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم

 » بیشتر بخوانید...
 هرزه برگردون رساندی وهم بود و هست را
 کسی خراب خرابات و مست می باشد
 افسوس که جان دارم و جانانه ندارم
 ستاره (ادبیات کودک)
 مکن ز شانه پریشان دماغ گیسو را
 بیدار کنید مستیان را
 کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
 حسنی است بررخش رقم مشک ناب را
 دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود
 از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا

۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۶

ای دزدیده چشم از آهو
آموخته افسون به جادو
تابیده کمند از گیسو
صد وعده دادی وفا کو؟
می فریبی جوجه تیهو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

دل شکستن کردی پیشه
رخ پیش آوری چو شیشه
چون خواهم بوسه همیشه
خندی و گویی: نمیشه!
این ادا چیست, بچه جادو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

من با تو نمی ستیزم
از دو دیده خون می ریزم
وقتی می خواهم گریزم
می گویی نرو عزیزم!
وه چه بیرحمی تو مهرو
ای فریبگر, ای دروغگو!


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *