+ - x
 » از همین شاعر
1 ای درد تو آرام دل من
2 دور از رخت سرای درد است خانه من
3 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
4 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
5 به دشمن آزادی زنان
6 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
7 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
8 یار از دل من خیر ندارد
9 ای دزدیده چشم از آهو
10 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست

 » بیشتر بخوانید...
 طارت حیلی و زال حیلی
 پرنده
 چرا بسيار کاهش می کنی يار
 بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری
 بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
 هر ذره يک جهان بخدايی بود وکيل
 شرمندگی
 بیست و نهم
 ای نور افلاک و زمین چشم و چراغ غیب بین
 عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ز من بشنو کمی گر شرم داری
زن خود را که ناموست شماری
اگر پوشیده میداری چه دانند
که تو ناموسی داری یا نداریدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *