+ - x
 » از همین شاعر
1 به دشمن آزادی زنان
2 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
3 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
4 یار از دل من خیر ندارد
5 دور از رخت سرای درد است خانه من
6 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
7 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
8 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
9 ای درد تو آرام دل من
10 ای دزدیده چشم از آهو

 » بیشتر بخوانید...
 در این جو دل چو دولاب خرابست
 در را كه محكم بر رویت می بندی
 ثباتش ده که میر شش جهات است
 ای خاک کف پایت رشک فلکی بوده
 با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
 هودج معنی
 اصلاً چرا؟
 ای روترش به پیشم بد گفته ای مرا پس
 بر چشم تو عالم ارچه می آرایند
 ای چنگیان غیبی از راه خوش نوایی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ز من بشنو کمی گر شرم داری
زن خود را که ناموست شماری
اگر پوشیده میداری چه دانند
که تو ناموسی داری یا نداریدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *