+ - x
 » از همین شاعر
1 به دشمن آزادی زنان
2 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
3 دور از رخت سرای درد است خانه من
4 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
5 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
6 ای دزدیده چشم از آهو
7 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
8 یار از دل من خیر ندارد
9 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
10 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را

 » بیشتر بخوانید...
 چون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او
 رشته کار بدست من بيکار ه بود
 اگر عشقت به جای جان ندارم
 قد اسکرنی ربی من قهوة مد راری
 به هر کو رهزنان چشم و گوش اند
 آن فر و شکوه کبریاییت چه شد؟
 حوض گل و شکوفه گل و آبشار گل
 رفتم تصدیع از جهان بردم
 از آمدنم نبود گردون را سود
 مست مستم لیک مستی دیگرم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زیر زنجیر ای مبارز خلق
زور نشکستنی بده تو نشان

در وفا ایستاده باش و از این
دشمنان را به حال بد بنشان

گر تنت را کنند پاره به تیغ
با تبسم تو پاره کن دلشان

فتح با توست از آنکه حق با توست
شعله ی روح را فرو منشان


مسکو 1950


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *