+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا، امشب ببر از خویش تا، پندارهای دور
2 پرندگان
3 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
4 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
5 نازنین بلقیس
6 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
7 تا،دل ازنام تو،بامن دم زند

 » بیشتر بخوانید...
 شبانه
 از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری
 اگر چرخ وجود من ازین گردش فرو ماند
 ای ز رویت تافته در هر زمانی نور نو
 کاشکی من هم به دنیا خانه ای می داشتم
 آخر بشنید آن مه آه سحر ما را
 اگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیرا
 شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان
 نی نی به از این باید با دوست وفا کردن
 راضی به مرگ می كند این ریسمان مرا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
کوچه کوچه باغ شعر را،شبنم زند

شرفهءشرفهء سبز خیالت نرم،نرم
آیدوآیدوخواب مرا،برهم زند

دستهای خاطر مهتابی ات
زخم رویاهام را،مرهم زند

باتوبارانی شود صحرای جان
نبض ریگستان دل کم کم زند

ازکدامین ابرو مه آبستن ای
ای توآن خرگه که شب انجم زند

چون سکوت فاصل استارگان
پرتومعنات برآدم زند

آسمان بیتوپهندشت تهی ست
نای شب فریادنامحرم زند

گرچه یارا، پاوسر،خاکسترم
کاش!این آتش مراپیهم زنددیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *