+ - x
 » از همین شاعر
1 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد
2 سارا بس است از همه گلهای این جهان
3 حیف نیست ؟
4 بهار
5 در چشمانت
6 جنگل
7 تنهایی در صورتم جیغ می زند
8 در چشمت گوزنی بیتاب است
9 رنگ امید
10 شهری گم شده است

 » بیشتر بخوانید...
 شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی
 چونک در باغت به زیر سایه طوبیستم
 آنچ می آید ز وصفت این زمانم در دهن
 انجیرفروش را چه بهتر
 گریه
 ای برده نماز من ز هنگام
 نه من دیگر نمی خندم
 اگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیرا
 چه نشستی دور چون بیگانگان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

این چهره ی روز گار استکه در من می نگری.تویی که بسیار خوابیده ایمن بامداد گوارایی بودم.

خانه ات کنار چناری بودبا قیامت پرندهپس از سال ها...روبه رویت چناریکه حتا کلاغبه زمستان شاخه اش نرفته است.

برای تو بود اگر،پنجره باز می کردمیا لباس های زیبا می خریدمبرای چشمان در شتی که هرگزبه نفع مانه چرخیدند.

تور بلند کرده ایاما کبوتران جوان گذشته اند.

من همیشه گریسته امبرای تماشایی که اتفاق نیفتادامااما اگر محشری بخندیمردگان ابرو بلند می شوند

.

و چشمانم از انجماد سال هارقصی دوباره آغاز می کنند.

کافی است به نامم بخوانیتا کوهساری، با هزار چشمهدوباره در من نفس بکشد.کافی است یکبار،تنها یکبارعاشق نگاه کنیتاجوان سال های سبزیاز اعماق پیریلبخندزناندوباره برگردد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *