+ - x
 » از همین شاعر
1 درخت تو گر بار دانش بگیرد
2 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
3 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
4 ارکان گهرست و ما نگاریم هم
5  تا ذات نهاده در صفائیم همه
6 کیوان چو قران به برج خاکی افگند

 » بیشتر بخوانید...
 سجده کنم پیشکش آن قد و بالا چه شود
 صبر مرا آینه بیماریست
 چگونه برنپرد جان چو از جناب جلال
 اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم
 چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
 امروز روز قتل بسر ميرسد مرا
 ربود از بس خیال ساعد او هوش ماهی را
 چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی
 به آب روشن می عارفی طهارت کرد
 گرصبای عشق در پیراهنم افتاه ای

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
از بوی و مزه چون شکر و عنبر سارا

زو بوسه بیابی اگر او را بزنی کارد
هر چند تو با کارد بوی آن تن تنها

چون کارد زدیش آنگه پیش تو بیفتد
مانند دو کاسه که بود پر ترحلوا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *