+ - x
 » از همین شاعر
1 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
2 کیوان چو قران به برج خاکی افگند
3 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
4  تا ذات نهاده در صفائیم همه
5 درخت تو گر بار دانش بگیرد
6 ارکان گهرست و ما نگاریم هم

 » بیشتر بخوانید...
 در غم یار، یار بایستی
 گر می نکند لبم بیانت
 برخیز که ساقی اندر آمد
 غدرالعشق فزلت
 باز بگلشن بیا آب رُخ گل بریز
 چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم
 زنده گی
 گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم
 ز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
از بوی و مزه چون شکر و عنبر سارا

زو بوسه بیابی اگر او را بزنی کارد
هر چند تو با کارد بوی آن تن تنها

چون کارد زدیش آنگه پیش تو بیفتد
مانند دو کاسه که بود پر ترحلوا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *