+ - x
 » از همین شاعر
1 ارکان گهرست و ما نگاریم هم
2 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
3  تا ذات نهاده در صفائیم همه
4 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
5 درخت تو گر بار دانش بگیرد
6 کیوان چو قران به برج خاکی افگند

 » بیشتر بخوانید...
 خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم
 پیش توانگرمنشان ، پهلوی لاغر مگشا
 خاکستر پروانه
 عبادت
 بیست و هشتم
 از کفم خوب ترین هدیه ی دنیا برده
 ابر سیاه جامه
 با ارغنون شکسته
 ای دل غم این جهان فرسوده مخور

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
از بوی و مزه چون شکر و عنبر سارا

زو بوسه بیابی اگر او را بزنی کارد
هر چند تو با کارد بوی آن تن تنها

چون کارد زدیش آنگه پیش تو بیفتد
مانند دو کاسه که بود پر ترحلوا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *