+ - x
 » از همین شاعر
1 تحفه ی عید
2 هودج معنی
3 فردای دیروزین
4 اندر ستایش خدا
5 آیت غرور
6 خشم
7 مادر
8 آشوب تخیل
9 پس از سکوت بلند
10 تاریخ، آدمهای برفی، انتظار

 » بیشتر بخوانید...
 در خانه غم بودن از همت دون باشد
 طال ما بتنا بلاکم یا کرامی و شتنا
 شب و روز از پی سودای گيسوی تو می آيد
 از چه آهوان تست نشهٔ رميدنها
 آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن
 عشق است دلاور و فدایی
 بستان قدح از دستم ای مست که من مستم
 ای عشق پرده در که تو در زیر چادری
 آن عشرت نو که برگرفتیم
 ای کاش که جای آرمیدن بودی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پس از سكوت بلند

پس از گسستن زنجیر یك سكوت بلند

پس از خزیدن پندار های یأس آلود

كه ریشه كرد به بنیاد باورم اینك

من از سلالة خورشید تشنه میگویم

و از تبار درختان جنگل متروك

من از تلاوت آیات خفتة پاییز

به روی پیكر خونین شهر حادثه ها

همیشه میشنوم

همیشه میبینم

كه ریشه های كویر از پس حجاب سكوت

به صخره های گنهكار پیر میخندند

و ریشه های اقاقی زچاك دامن خاك

در انتظار رفو ساز پیك بارانند

. . . و در چنین هنگام

طلوع روشن فردا به گوش من خواند :

سرود خفتة آیینه در ترانة رعد

- پس از هیاهوی باد -

به آشیانة گوش زمانه خواهد شد

و بوته های تهی گشته

بار خواهد داد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *