+ - x
 » از همین شاعر
1 پس از سکوت بلند
2 بانگ آشنایی
3 اندر ستایش خدا
4 کیستم من
5 ستاره (ادبیات کودک)
6 امید محال
7 پیام سبز
8 شهپر خاکستر
9 توسن سرشت
10 رباعیات

 » بیشتر بخوانید...
 رفته، رفته از کنارت می­ روم دیگر بچیش
 آهنگ عاشقانه
 شنو ز سینه ترنگاترنگ آوازش
 به کوی عشق تو من نامدم که بازروم
 رخت مه را رخ و فرزین نهادست
 بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم
 دل آتش پذیر از توست برق و سنگ و آهن تو
 شام شد روزم خدايا سرپناه من کجاست
 قلمم زاده نیزار غم است
 به حیلت تو خواهی که در را ببندی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای دل بکن تو سیر به بستان زندگی
تعمیرکن زعشق دبستان زندگی

طیر همای عشق به پرواز درفگن
تا باز بگسلی ز شبستان زندگی

سر ده تو نوحه های دل انگیز خاطرات
در هرفراز و پستی و جولان زندگی

کوکو بزن چو فاخته بر شاخسار عشق
برهان مرا ز ظلمت زندان زندگی

سیراب کن به اشک محبت غدیر مهر
اندک فروچکان تو به گلدان زندگی

برصخره های همت وغیرت عروج کن
گامی فرابنه به بیابان زندگی

کن بادبان کشتی خاطر فراز، تا
برهایی از تلاطم توفان زندگی

از چشمه سار وادی نخوت منوش جام
تا وارهی زشدت حرمان زندگی

از کهکشان عشق بباران صفای نور
بر نرگس فسردة رضوان زندگی

از سبقت حباب اسیر فسون مشو
کاخر رسد به تلخی پایان زندگی

بر خانقاه ناز تبسم فروش و بس
مرهون مشو به چهرة خندان زندگی

مخمور باده باش زمیخانة امید
در آستان خنجر عریان زندگی

آنگه به گوشه یی بنشین و نگاه کن
کاخر چه میشود سروسامان زندگی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *