+ - x
 » از همین شاعر
1 ماه لعنتی!
2 رفته

 » بیشتر بخوانید...
 نهنگی بچه خود را چه خوش گفت
 حریق سرد
 بخت نافرجام اگر با عاشقان یاری کند (پیر هرات)
 چونک در باغت به زیر سایه طوبیستم
 به هر کو رهزنان چشم و گوش اند
 ای گوهر خدایی آیینه معانی
 از برای تو
 بگو دلرا که گرد غم نگردد
 بیایید بیایید که گلزار دمیده ست
 ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۱


به تو فکر نمی کنم
گاهی فقط از لای مو هایت
به بامداد نمی رسم

به تو فکر می کنم
به آن هزار اشتباه کوچک و کبود
که کوچک کرده بود مرا در آغوشت

به تو فکر نمی کنم
هر چند روز به آفتاب فکر می کند
چراغ دستی ام را بیاورید
می خواهم از روز عبور کنم

به تو فکر می کنم
دریا داشت چشم هایت
که می گذشت خروشان از من و روزگار آبی بود

به تو فکر نمی کنم
اگر ماه لعنتی این بالا نبود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *