+ - x
 » از همین شاعر
1 زن زدن
2 علت مرگ و زندگی
3 سلام
4 دیشب
5 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
6 نرخ زن
7 فلتر کن و فلتر کن
8 دوتا نگاه
9 کرامات دموکراتیک یک شیخ
10 حضرت بوش

 » بیشتر بخوانید...
 من نیت آن کردم تا باشم سودایی
 خمارم نشکند از جام و مينا زانکه خم خوارم
 چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست
 سخت موهوم است نقش پردهٔ اظهار ما
 شرح دهم من که شب از چه سیه دل بود
 ما به سلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش
 شبی که قصة فانوس و باد میگفتند
 همیشه خواهش بالاتر است از بینی
 اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا
 مستدرکات

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تو عارف و من عامی،یک چارۀ بهتر کن
افکار حریفان را،گم گم کن و فلتر کن

شیطان بزرگ اینک: انترنت لامذهب!
این خانۀ دیوان را با خاک برابر کن

با عینک رندانه،دنیا شده دیوانه
آن کار که من گفتم، صدبار مکرر کن

انگولک انترنت، برهم زن ِآسایش
دنیای مجازی را بر باد شناور کن

بنز است خیال نو، می آید و می گردد
تیر پس و پیشش را خنجر زن و پنچر کن

با افسر و با لشکر دندان به جهان بنما
لبخند مجازی را پاک ازلب خاور کن

کو جز تو در این خانه یک عاقل و فرزانه؟
حرف خس و خاشاکش فلتر کن و فلتر کن

۳۰ دسامبر 2009، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *