+ - x
 » از همین شاعر
1 بکس قدیمی
2 سینما
3 دوتا نگاه
4 آزادی بیان
5 از اضغاث احلام یک ملاّ
6 فلتر کن و فلتر کن
7 تلک
8 اگر این مکتب است و این ملا
9 مادر سلام
10 قند و قروت

 » بیشتر بخوانید...
 این شعر به پرنده شدن های ما ه گُل
 انجیرفروش را چه بهتر
 تردید
 آن کس که به بندگیت آید
 شتران مست شدستند ببین رقص جمل
 یکی از حجرهٔ خلوت برونی
 شراب بی غش و ساقی خوش دو دام رهند
 از آن مایی ای مولا اگر امروز اگر فردا
 بدرد مُرده کفن را، بسر گور بر آید
 ساقی و سردهی ز لب یارم آرزوست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


هر بزرگی به جهان تا به اوباما نرسد
نوبل صلح چه باشد که به آقا نرسد

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار است
به کس این جایزه ها صاعقه آسا نرسد

این نه با تو نه با ما و نه با هیچکسی
منفذی را نگذارد که به آنجا نرسد

جنگ هفتاد ودو ملت همه را عذر بنه
هیچ جنگی به دوتا جنگ گل آغا نرسد

این همه آدم فهمیده نمی ماند تا
هَی هَی کابل و بغداد به هاها نرسد

مردم افتاده و خاکی و زمینی هستند
توبه توبه، نشود کار به ناسا نرسد؟!

راه بندان عجیب است اوباما چه کند
نوبل خنده که تا منزل بالا نرسد

دلبر ما که دلش محضر طنز و طرب است
گفت دنیا به یکی خندۀ زیبا نرسد

کاکه تیغون که به لوژ دل خود دَپ کرده
چشم بد دور که در اصل قضایا نرسد

نوامبر 2009، هامبورگ، کاکه تیغون


دَپ کردن : با شأن و شوکت ظاهر شدن


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *