+ - x
 » از همین شاعر
1 اگر حامد شود محمود
2 از کابل تا دوبی
3 شوق غزل جوشی
4 عقلنامه
5 آقا و عقل
6 آزادی بیان
7 دیدار در کوه قاف
8 تشناب سالاری
9 استخاره های انتخاباتی
10 راست و دروغ

 » بیشتر بخوانید...
 ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
 سیگار
 ای ملامت گر تو عاشق را سبک پنداشتی
 از شب تا فردا
 آمد آن پيمان شکن باز از سر پيمان نو
 می دهد سرمه فسون نرگس شهلای ترا
 سارا بس است از همه گلهای این جهان
 ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره
 غمزه عشقت بدان آرد یکی محتاج را
 اين گنج پر از در که خدايی شده نامش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


عجایباتی عجیب است در پلان شما
جهان که هرچه شود هیچ،در فلان شما

چه ها که می گذرد،هیچکس نمی داند
به فکر کوچک و آن کلۀ کلان شما

بهشتِ مفت زگفتارتان سرازیر است
یکی جهنم داغ است در دهان شما

دوباره باز مکرر،همان همان و همان
دوساله قصۀ مفت است داستان شما

زبان جن که در اینجا کسی نمی فهمد
چه گفته اید،به ما گفت ترجمان شما

همان که هوده همان نیز هم که بیهوده است
حریف معجزه شد گردش زبان شما

مفسران خطا پوش غرق تفسیر اند
به هر اشارۀ " سوپرمن " دکان شما

****
تناسبی عجب افتاده در مرید و مراد
زمانه هم که چنین است در زمان شما


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *