+ - x
 » از همین شاعر
1 آن سوی خط
2 سبک انتحاری
3 تشناب سالاری
4 فش فش دیگ بخار
5 بکس قدیمی
6 حسن تعبیر
7 آن روز دور نیست
8 دلهای گریخته
9 هیچ و پیچ
10 چادری

 » بیشتر بخوانید...
 هزار جان مقدس فدای سلطانی
 چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند
 چون نبینم من جمالت صد جهان خود دیده گیر
 استقامت
 مبارک باد آمد ماه روزه
 الا ای کشته نامحرمی چند
 همچو سر روان جريده برو
 مادر
 آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن
 ف ا ص ل ه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


ندیدیم، ندیدیم از آن بکس قدیمی
نه یک نامۀ تازه نه یک فکس قدیمی

نخندید که از بکس، جهانی شده برعکس
دوصدبارچو دادیم همان تکس قدیمی

به کس هیچ نگویید که از بکس نداریم
نه تصویر دیجیتال نه هم عکس قدیمی

جهان تاکه جهان است، گمانم به فلان است
مرا سرعت امروز ترا مکث قدیمی

***
چو بی بکس و چو با بکس، عجیبیم و غریبیم
که برعکس ِ جدیدیم، وبرعکس قدیمی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *