+ - x
 » از همین شاعر
1 در مدح بزرگان زمانه
2 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
3 قند و قروت
4 آشپزخانه
5 دلهای گریخته
6 حسن تعبیر
7 بکس قدیمی
8 فش فش دیگ بخار
9 سبک انتحاری
10 عقلنامه

 » بیشتر بخوانید...
 بهار و شاعر محبوس
 خوشا چشمی که او از ديدۀ دل ديده بان دارد
 رانده
 آتشینا آب حیوان از کجا آورده ای
 در فروبند که ما عاشق این انجمنیم
 درین نه آشیان غیر از پر عنقا نشد پیدا
 هرچه اندوخته بودم همه لا يحصل بود
 مقام زن
 ز دل نقش جمالت در نشی یار
 روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


ندیدیم، ندیدیم از آن بکس قدیمی
نه یک نامۀ تازه نه یک فکس قدیمی

نخندید که از بکس، جهانی شده برعکس
دوصدبارچو دادیم همان تکس قدیمی

به کس هیچ نگویید که از بکس نداریم
نه تصویر دیجیتال نه هم عکس قدیمی

جهان تاکه جهان است، گمانم به فلان است
مرا سرعت امروز ترا مکث قدیمی

***
چو بی بکس و چو با بکس، عجیبیم و غریبیم
که برعکس ِ جدیدیم، وبرعکس قدیمی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *