+ - x
 » از همین شاعر
1 آشپزخانه
2 از اضغاث احلام یک ملاّ
3 از کابل تا دوبی
4 از آدم تا بوزینه
5 آزادی اندیشه
6 چادری
7 بازسازی
8 اگر این مکتب است و این ملا
9 حسن تعبیر
10 حضرت بوش

 » بیشتر بخوانید...
 ای جان و جهان آخر از روی نکوکاری
 آرند یکی و دیگری بربایند
 یار در آخرزمان کرد طرب سازیی
 ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا
 یاد کن یاد از این آدم آزرده رفیق
 چه روز باشد کاین جسم و رسم بنوردیم
 اگر مردی در تسلیم زن راه طلب مگشا
 ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشادست
 قلندر جره باز آسمانها
 روزی تو مرا بینی میخانه درافتاده

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

راپور های واصله اِمپورت می شود
هرکس که هر چه کرده ترانسپورت می شود
پیش از جهنمیدن ِ بسیار، هر عمل
با طبل و دُهل و دار یه اسکورت می شود
یک تا دو تا به دوسیه سنجاق و بعد از آن
فورا ً به سوی محکمه اکسپورت می شود
این کار ِ بخت بوده، نداند کس از نخست
از جمع شان کی صاحب پاسپورت میشود؟
آنکس که ویزه یافت، پس از صد هزار سال
یک شب به سَیر ِ شهر فرانکفورت می شود
از آن جهان به سوی جهنم، چو برق و باد
شبگیر نا رسیده که دیپورت می شود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *