+ - x
 » از همین شاعر
1 نرخ زن
2 استخاره های انتخاباتی
3 دموکراسی
4 اگر حامد شود محمود
5 معنای تجدد
6 پلان ها و فلان ها
7 فش فش دیگ بخار
8 کلاه های سفید و کله های سیاه
9 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
10 اصلاً چرا؟

 » بیشتر بخوانید...
 ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
 گریه
 چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمی گردی
 بگذارمان که نشه ی آدم دبل شود
 چهار بیتی ها بخش سوم
 بخش دهم
 گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی
 ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
 یا رب این بوی که امروز به ما می آید
 کمترین بنده بود مهر گل روی ترا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

راپور های واصله اِمپورت می شود
هرکس که هر چه کرده ترانسپورت می شود
پیش از جهنمیدن ِ بسیار، هر عمل
با طبل و دُهل و دار یه اسکورت می شود
یک تا دو تا به دوسیه سنجاق و بعد از آن
فورا ً به سوی محکمه اکسپورت می شود
این کار ِ بخت بوده، نداند کس از نخست
از جمع شان کی صاحب پاسپورت میشود؟
آنکس که ویزه یافت، پس از صد هزار سال
یک شب به سَیر ِ شهر فرانکفورت می شود
از آن جهان به سوی جهنم، چو برق و باد
شبگیر نا رسیده که دیپورت می شود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *