+ - x
 » از همین شاعر
1 خره شو
2 آسیای نوبتی
3 تدبیر مهمانی
4 ماجرای این و آن
5 آن سوی خط
6 دالان عجیب
7 یکی که تازه مسلمان شد
8 زن زدن
9 هیچ و پیچ
10 از آدم تا بوزینه

 » بیشتر بخوانید...
 خورشید قاتل است
 لولیکان توییم در بگشا ای صنم
 قاصدک ها
 کم کن طمع از جهان و می زی خرسند
 خداوندا زکات شهریاری
 یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان
 با چنین رفتن به منزل کی رسی
 سحر بلبل حکایت با صبا کرد
 اگر دمی بگذاری هوا و نااهلی
 ایا نزدیک جان و دل چنین دوری روا داری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پرسشگر از وزیری پرسید کای فلانی
تحصیل کرده ای تو علم و هنر و یا فن
گفتا نکرده ام خود تحصیل خاص امّا
تحصیل کرده ها را بسیار کرده ام من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *