+ - x
 » از همین شاعر
1 آقا و عقل
2 طرز خوبان
3 سلام
4 تاپ و تیپیک
5 حسن تعبیر
6 فش فش دیگ بخار
7 کی با ما؟
8 دوتا نگاه
9 چادری
10 آسیای نوبتی

 » بیشتر بخوانید...
 ساقی جان فزای من بهر خدا ز کوثری
 به عاقبت بپریدی و در نهان رفتی
 زان می عشق کز او پخته شود هر خامی
 خودی را نشهٔ من عین هوش است
 ای یار بی تو زندگی عادت نمی شود
 آمد ترش رویی دگر یا زمهریر است او مگر
 ایا یاری که در تو ناپدیدم
 ای دزدیده چشم از آهو
 پر می كَشی پرندۀ زیبا كجا ... به خیر؟
 ز حد چون بگذشتی بیا بگوی که چونی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پرسشگر از وزیری پرسید کای فلانی
تحصیل کرده ای تو علم و هنر و یا فن
گفتا نکرده ام خود تحصیل خاص امّا
تحصیل کرده ها را بسیار کرده ام من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *