+ - x
 » از همین شاعر
1 راز آفرینش
2 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
3 پرستو
4 زنده گی
5 پاییز
6 مادر
7 آلیس
8 سوار نور
9 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
10 بی تو بسیار گریه کردم

 » بیشتر بخوانید...
 شعری که زندگیست
 با همه بیگانگی ها آشنای کیستم؟
 فان وفق الله الکریم وصالکم
 مرگ زیباست
 باغ است و بهار و سرو عالی
 با شعر، با شراب عجب گیر كرده ام
 از ورای سر دل بین شیوه ها
 لب را تو به هر بوسه و هر لوت میالا
 سحر است خیز ساقی بکن آنچ خوی داری
 طفلی بودم غنوده بر بستر ناز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

فاژه کدام روز تلخی؟
پرسر و صدا
و جنبیدن
نه جنبش
زوزه کدام دردی؟
باورت کرده بود آیینه
با سادگی
باورت کرده بود
مرد آهای مرد!
این سوی رود خستگی
آن سوی رود تنهایی
تن به تندی موج ها
بده

ورنه خود را
تلف کرده ای
نگاه کن
آیینه به دستان کوچک را
که خورشید را
شکار کرده اند
آه ای جنس برتر
جنس فروتر را
بگذار
بماند
در شط

و ناجی خود شو
شط را بگذار
زن را
دریابد
یا بشکن
در خودِ فراتر
درخودِ برتر
و در ناتوانی ات
بشکن
بشکن
بشکن

13-08-05


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *