+ - x
 » از همین شاعر
1 بهانه
2 بیخ سوزان
3 همصدایی
4 تکدرخت شرقی
5 سوار نور
6 اسیر
7 مهمان یاد های توام در دوام شب
8 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
9 پاییز
10 دیار آخرین

 » بیشتر بخوانید...
 ساز من ساز مست آهنگ است
 عصیان خدا
 من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
 چه امکان است گرد غیر ازین محفل شود پیدا
 بازسازی
 آنکه از جمله خاص است بيار
 یا رشا فدیته من زمن رایته
 شکست دل صدا دارد، ندارد
 آن قصر که جمشید در او جام گرفت
 آمد به زیر سایه ی تنهای ام نشست

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱

گفتم ترا که بی تو بسیار گریه کردم؟
از ابتدای باور تا یار گریه کردم

از سایه های یادی دورم حصار بستم
بنشستم و شکستم، خونبار گریه کردم

دریا شدی و رفتی تو در صدای موجی
من خشت پخته گشتم دیوار گریه کردم

در عکس های لرزان در قطره ی گریزان
تکرار خنده کردی تکرار گریه کردم

دستان تو کجایند؟ -خورشید های وحشی-
من چار فصل غم را ناچار گریه کردم

بنشسته ای تو اینجا خاموش روبرویم
می بینییم که بی تو بسیار گریه کردم

پر بود خانه از تو در هر طرف تو بودی
من در هوای جشن دیدار گریه کردم

16.02.06


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

من هر دو دست زیبا، سرشاربوسه کردم
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *