+ - x
 » از همین شاعر
1 راز آفرینش
2 بی تو بسیار گریه کردم
3 سوگ سرود ۲
4 سوگ سرود ۱
5 بیخ سوزان
6 پرستو
7 تردید
8 زمین نخستین
9 تکدرخت شرقی
10 چگونه راه میدهی

 » بیشتر بخوانید...
 نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار
 چتر بر فرق ز برگ ورق ياسمنم
 ای چشم تو مهمیز جنون وحشی رم را
 کی می آیی
 دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
 حکایت
 ترا یک مشت میخواهم
 سر بر گریبان درست صوفی اسرار را
 بیمار رنج صفرا ذوق شکر نداند
 سی و سوم

۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱

چنان حیله ها
در هاله ها
به رقص آمده اند
که ساز ها شرمنده صدای خویش اند
سازنده گان!
زمین زیر پای تان رقصان باد
و باد در سر انگشتان تان ساکن
زین حیله ها
که به رقص آورده اید
خاموشی
موهبتیست
یاران؛
یاران
موهبتیست
خاموشی!
هنگام نا همخوانیی سازها

7 اکتوبر 2006


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *