+ - x
 » از همین شاعر
1 تکدرخت شرقی
2 سوگ سرود ۲
3 بهانه
4 ابر سیاه جامه
5 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
6 کوچ و غربت
7 از آنسوی هستی
8 در باغ
9 بیخ سوزان
10 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد

 » بیشتر بخوانید...
 بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی
 ثباتش ده که میر شش جهات است
 ای محو راه گشته از محو هم سفر کن
 کالی تیشی آینوسای افندی چلبی
 خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
 عشق است دلاور و فدایی
 دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
 یک سایه نوازش
 در زیر سایه روشن ماه پریده رنگ
 از بی كسی نپرس، كه این روزها كسی-

۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱

چنان حیله ها
در هاله ها
به رقص آمده اند
که ساز ها شرمنده صدای خویش اند
سازنده گان!
زمین زیر پای تان رقصان باد
و باد در سر انگشتان تان ساکن
زین حیله ها
که به رقص آورده اید
خاموشی
موهبتیست
یاران؛
یاران
موهبتیست
خاموشی!
هنگام نا همخوانیی سازها

7 اکتوبر 2006


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *