+ - x
 » از همین شاعر
1 تردید
2 بی تو بسیار گریه کردم
3 خلوت شاعرانه ام هوس است
4 سوار نور
5 مادر
6 زنده گی
7 ای آتش خموش شده در میان دود
8 پاییز
9 پرستو
10 راز آفرینش

 » بیشتر بخوانید...
 چه پادشاست که از خاک پادشا سازد
 گل بی رخ یار خوش نباشد
 حسرت
 بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم
 كنار آمده ام با تمام غم هایم
 حماقت
 ای خواجه نمی بینی این روز قیامت را
 آمدی جانم بقربانت ولی حالا چرا
 بده ای دوست شرابی که خدایی است خدایی
 گر نه ای دیوانه رو مر خویش را دیوانه ساز

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

یكی همیشه ز غربت مرا صدا می زد
صدای رفتن بود
و در تمامی من میل كوچ می جوشید
در آن حواشی دفترچه مكدر شب
هزار سوره سیاهی
هزار آیه سكوت
بسیط بودن من را همیشه می پایید
صدا مرا می خواند
و میل كوچیدن
به ضربه های قدم هام در تورم بود
حضور غربت گنگی مرا به خود می خواند
اصیل غربت جاری خویشتن گشتم
و بغض و تنهایی
عجین در تن بود ...
دلم پر است ای یارا!
كجاست امنیت دستهای مؤمن تو؟
كجاست شط رهایی
كه بغضی تنهایی خود را
و درد جاری بی همزبانی خود را
- به وسعت فریاد-
به روی گسترهء دستهات گریه كنم
تو ای تلاوت جاری
به آشیانه بخوانم
كه آن صدا كه مرا برد
صدای غربت من بود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *