+ - x
 » از همین شاعر
1 در باغ
2 زنده گی
3 آلیس
4 در باد چون سنگ
5 پنجره
6 لیلی
7 گریه
8 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
9 دردنامه
10 سوگ سرود ۲

 » بیشتر بخوانید...
 یک چند رندند این طرف در ظل دل پنهان شده
 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
 مست مستم لیک مستی دیگرم
 غدیر
 روز وصل دوستداران یاد باد
 از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکین
 صد سال اگر گریزی و نایی بتا به پیش
 ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی
 چهلم
 چنان کاین دل از آن دلدار مستست

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

یكی همیشه ز غربت مرا صدا می زد
صدای رفتن بود
و در تمامی من میل كوچ می جوشید
در آن حواشی دفترچه مكدر شب
هزار سوره سیاهی
هزار آیه سكوت
بسیط بودن من را همیشه می پایید
صدا مرا می خواند
و میل كوچیدن
به ضربه های قدم هام در تورم بود
حضور غربت گنگی مرا به خود می خواند
اصیل غربت جاری خویشتن گشتم
و بغض و تنهایی
عجین در تن بود ...
دلم پر است ای یارا!
كجاست امنیت دستهای مؤمن تو؟
كجاست شط رهایی
كه بغضی تنهایی خود را
و درد جاری بی همزبانی خود را
- به وسعت فریاد-
به روی گسترهء دستهات گریه كنم
تو ای تلاوت جاری
به آشیانه بخوانم
كه آن صدا كه مرا برد
صدای غربت من بود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *