+ - x
 » از همین شاعر
1 سوگ سرود ۲
2 مادر
3 مهمان یاد های توام در دوام شب
4 سوگ سرود ۱
5 کوچ و غربت
6 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
7 لیلی
8 همصدایی
9 بیخ سوزان
10 پرستو

 » بیشتر بخوانید...
 گر نه شکار غم دلدارمی
 ما بی غمان مست دل از دست داده ایم
 چه خوش گفت اشتری با کره خویش
 آنکه خوابم را ورق می زد
 بخش چهاردهم
 پی آن آهوی رم کرده بیجا کو بکو گشتم
 با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
 راح بفیها و الروح فیها
 در غیب پر این سو مپر ای طایر چالاک من
 چند خسپیم صبوح است صلا برخیزیم

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱

هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
در ابتدای چشم تو پرواز میشوم

یک عمر در سکوت تو در بند مانده ام
یک روز از تمام تنت باز میشوم

بر دوره های تازۀ این ساعت غریب
در یاد های سبز تو تک تاز میشوم

از شوق های خستۀ دیروز ها دریغ
با حسرت همیشگی انباز میشوم

یک ابر در بهار دلم بغض بوده ام
صد رعد در خزان خود آواز میشوم

بیگانگی از آتش پرهیز ها نبود
کاین سان درون هستی خود راز میشوم

رازی نیازهای نهان نگفته ها
راز غمین فلسفۀ ناز میشوم

یکروز از صدای تو آواره گشته ام
عمریست با نیاز تو دمساز میشوم

هر روز با سلام تو . اینک همیشه ها
با یک امید تازه سرآغاز میشوم

10-12-2012


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *