+ - x
 » از همین شاعر
1 مادر
2 بیخ سوزان
3 خلوت شاعرانه ام هوس است
4 سوار نور
5 مهمان یاد های توام در دوام شب
6 در باغ
7 ساقه در بیهوایی
8 بی تو بسیار گریه کردم
9 همصدایی
10 تردید

 » بیشتر بخوانید...
 ز بزم وصل ، خواهشهای بیجا می برد ما را
 امید محال
 آفتابا سوی مه رویان شدی
 باز سردار دگر را کشتند
 سرمایه ی عیش، صحبت یاران است
 یا ساقیةالمدام هاتی
 خوش کرد یاوری فلکت روز داوری
 بیار باده که دیر است در خمار توام
 اگر دانا دل و صافی ضمیر است
 زاهد اگرچه لاف ز پرهيز می زند

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

با تو شعر و ترانه ام هوس است
غزل عاشقانه ام هو ساست

سوی معراج زندگی با تو
سفر عارفانه ام هوس است

همچو خورشید گاه تابیدن
افق بی کرانه ام هوس است

چون سحر بر شب و سیاهی ها
خندهء شادمانه ام هوس است

با تو و با نگاه گویایت
خلوت شاعرانه ام هوس است

نکهتا! بازهم بگو از عشق
آتشم من زبانه ام هوس است

۸ قوس ۱۳۵۹


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

نکهتا باز هم بگو از عشق
سخن نغز تو شنفتنم هوس است
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *