+ - x
 » از همین شاعر
1 اسیر
2 تردید
3 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
4 حیله های رقصان
5 تبار من
6 پرستو
7 پنجره
8 آلیس
9 بیخ سوزان
10 خلوت شاعرانه ام هوس است

 » بیشتر بخوانید...
 كجاست عمر، صعود سریع اعداد است
 کژدم ِ عسل دختر
 ای رونق نوبهار برگو
 بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
 من پاکباز عشقم تخم غرض نکارم
 بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را
 گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی
 طعنه ساز
 سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود
 دل که تصویر تورا ثانیه یی یاد آورد

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

با تو شعر و ترانه ام هوس است
غزل عاشقانه ام هو ساست

سوی معراج زندگی با تو
سفر عارفانه ام هوس است

همچو خورشید گاه تابیدن
افق بی کرانه ام هوس است

چون سحر بر شب و سیاهی ها
خندهء شادمانه ام هوس است

با تو و با نگاه گویایت
خلوت شاعرانه ام هوس است

نکهتا! بازهم بگو از عشق
آتشم من زبانه ام هوس است

۸ قوس ۱۳۵۹


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

نکهتا باز هم بگو از عشق
سخن نغز تو شنفتنم هوس است
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *