+ - x
 » از همین شاعر
1 لیلی
2 بهانه
3 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
4 خلوت شاعرانه ام هوس است
5 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
6 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
7 ای آتش خموش شده در میان دود
8 آلیس
9 تبار من
10 اسیر

 » بیشتر بخوانید...
 باده ی عرفان
 بر تارکم اين ترک نمد ترک جهان است
 عشق عاشق را ز غیرت نیک دشمن رو کند
 گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم
 خبری است نورسیده تو مگر خبر نداری
 شرر تمهید سازد مطلب ما داستانها را
 اگر بی من خوشی یارا به صد دامم چه می بندی
 پیرهن یوسف و بو می رسد
 چون چرخ بکام یک خردمند نگشت
 هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

با تو شعر و ترانه ام هوس است
غزل عاشقانه ام هو ساست

سوی معراج زندگی با تو
سفر عارفانه ام هوس است

همچو خورشید گاه تابیدن
افق بی کرانه ام هوس است

چون سحر بر شب و سیاهی ها
خندهء شادمانه ام هوس است

با تو و با نگاه گویایت
خلوت شاعرانه ام هوس است

نکهتا! بازهم بگو از عشق
آتشم من زبانه ام هوس است

۸ قوس ۱۳۵۹


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

نکهتا باز هم بگو از عشق
سخن نغز تو شنفتنم هوس است
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *