+ - x
 » از همین شاعر
1 در باد چون سنگ
2 ابر سیاه جامه
3 خلوت شاعرانه ام هوس است
4 آلیس
5 بیخ سوزان
6 از آنسوی هستی
7 پنجره
8 مهمان یاد های توام در دوام شب
9 بی تو بسیار گریه کردم
10 تبار من

 » بیشتر بخوانید...
 اجاق های ویران و خاکستر
 چه گویم رقص تو چون است و چون نیست
 گر از غم عشق عار داریم
 نرگس دلدار
 روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
 ای عارف خوش کلام برگو
 پیش از آنک از عدم کرد وجودها سری
 عشق من عاشقم باش
 برداشت ما از سیاست
 مرا در سینه فریادیست

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

با تو شعر و ترانه ام هوس است
غزل عاشقانه ام هو ساست

سوی معراج زندگی با تو
سفر عارفانه ام هوس است

همچو خورشید گاه تابیدن
افق بی کرانه ام هوس است

چون سحر بر شب و سیاهی ها
خندهء شادمانه ام هوس است

با تو و با نگاه گویایت
خلوت شاعرانه ام هوس است

نکهتا! بازهم بگو از عشق
آتشم من زبانه ام هوس است

۸ قوس ۱۳۵۹


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

نکهتا باز هم بگو از عشق
سخن نغز تو شنفتنم هوس است
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *