+ - x
 » از همین شاعر
1 ساقه در بیهوایی
2 راز آفرینش
3 دردنامه
4 حیله های رقصان
5 ای آتش خموش شده در میان دود
6 تکدرخت شرقی
7 در باد چون سنگ
8 سوگ سرود ۲
9 اسیر
10 لیلی

 » بیشتر بخوانید...
 اين عکس شوخ و شنگ قشنگ از نگار ماست
 گل بی رخ یار خوش نباشد
 ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل
 پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من
 ببسته است پری نهانیی پایم
 این جا کسی است پنهان دامان من گرفته
 تو رونقی به نغمه غیجک می شوی
 سحر از پی ندارد شام غمگینی که من دارم
 آوازه جمالت از جان خود شنیدیم

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

غمی که بر دل تنگم شبانه میریزد
چو آتشیست که در آشیانه میریزد

تو شعر زنده حافظ، تو حرف پاک رهی
زچشم تو عزل عاشقانه میریزد

کنون که مست بهار است هستی ام از تو
به سبزه زار امیدم جوانه میریزد

نجابت از سحر و پاکی از سپیده دمان
صداقت از نگهت مومنانه میریزد

سخن بگو که کلام تو با طراوت و مهر
می نشاط به جام زمانه میریزد

صدای خندهء تو شور دلکشی دارد
چو آبشار که در بیکرانه میریزد

تو ای تداوم "نکهت" سرود عشق بخوان
که از نشاط کلامت ترانه میریزد

کابل ۲۳ حمل ۱۳۵۹


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *