+ - x
 » از همین شاعر
1 زمین نخستین
2 ای آتش خموش شده در میان دود
3 خلوت شاعرانه ام هوس است
4 لیلی
5 پاییز
6 تکدرخت شرقی
7 بیخ سوزان
8 بی تو بسیار گریه کردم
9 گریه
10 حیله های رقصان

 » بیشتر بخوانید...
 ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی
 ای عشق کز قدیم تو با ما یگانه ای
 گذرم بود زمانی به ره مردابی
 خواب ناتکرار
 در غیب هست عودی کاین عشق از او است دودی
 ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
 از دلم صورت آن خوب ختن می نرود
 بیا که دانه لطیفست رو ز دام مترس
 انتظار
 هذیان که گفت دشمن به درون دل شنیدم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گویای غمم ترانه ام من
مضمون دلم فسانه ام من

بی برگ امید مانده ام وای
خواهان گل و جوانه ام من

بیهودگی آتشم زندعشق!
بشتاب که عاشقانه ام من

عمریست برای زنده بودن
پیوسته پی بهانه ام من

نکهت چو رسد به عشق گوید:
خورشیدم و جاویدانه ام من

۱۹ اسد ۱۳۵۸


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

حسن :

درود بر شما سروده هاتون بسیار زیباست اگر مایل باشید روی ترانه هاتون اهنگ بسازم.سپاس
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *