+ - x
 » از همین شاعر
1 ساقه در بیهوایی
2 پنجره
3 راز آفرینش
4 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
5 لیلی
6 تردید
7 خلوت شاعرانه ام هوس است
8 از آنسوی هستی
9 همصدایی
10 دیار آخرین

 » بیشتر بخوانید...
 مرغ باران
 اشک
 زلزله
 فاجعه
 دارنده چو ترکیب طبایع آراست
 بهار
 می نوش که عمر جاودانی اینست
 به من نگر که منم مونس تو اندر گور
 رو رو ای جان سبک خیز غریب سفری
 تعالوا کلنا ذا الیوم سکری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گویای غمم ترانه ام من
مضمون دلم فسانه ام من

بی برگ امید مانده ام وای
خواهان گل و جوانه ام من

بیهودگی آتشم زندعشق!
بشتاب که عاشقانه ام من

عمریست برای زنده بودن
پیوسته پی بهانه ام من

نکهت چو رسد به عشق گوید:
خورشیدم و جاویدانه ام من

۱۹ اسد ۱۳۵۸


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

حسن :

درود بر شما سروده هاتون بسیار زیباست اگر مایل باشید روی ترانه هاتون اهنگ بسازم.سپاس
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *