+ - x
 » از همین شاعر
1 در باغ
2 زنده گی
3 بیخ سوزان
4 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
5 دیار آخرین
6 پنجره
7 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
8 زمین نخستین
9 شهرزاد
10 تکدرخت شرقی

 » بیشتر بخوانید...
 بجه بجه ز جهان تا شه جهان باشی
 نخل امید
 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
 تويی قُمری منم زاغ سيه پر
 رفته
 گریه ی انگور ها در جام ها
 پیش از تو
 آن فر و شکوه کبریاییت چه شد؟
 سینه ی کنده کنده یی دارم

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
نگین نور به انگشتر زمانه شوم

شکوه لحظۀ دیدار در نگاه کشم
نشاط آبی دریای بیکرانه شوم

ز فصل سرد سکوت تو رخت می بندم
به آستان صدا شعر عاشقانه شوم

میان بستر چشمت زنی خزان شده است
بهار روشن چشم ترا نشانه شوم

بخوان که دختر فریاد های من عمریست
نشسته منتظرم تا شط ترانه شوم

ستاره های شبم را به آفتاب دهم
سپیده های سرود ترا بهانه شوم

پرنده های پریشان واژه گانم را
به اعتماد صدای تو آشیانه شوم

1/01/2013


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *