+ - x
 » از همین شاعر
1 ای آتش خموش شده در میان دود
2 بهانه
3 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
4 در باغ
5 چگونه راه میدهی
6 لیلی
7 تکدرخت شرقی
8 تردید
9 پرستو
10 بیخ سوزان

 » بیشتر بخوانید...
 تنها نگفته ام رخ زيبا گل گلاب
 بازگشت
 هموطن
 نظاره چه می آیی در حلقه بیداری
 هر جور کز تو آید بر خود نهم غرامت
 ای به میدان های وحدت گوی شاهی باخته
 از بامداد روی تو دیدن حیات ماست
 منم فانی و غرقه در ثبوتی
 من از عالم تو را تنها گزینم
 اطیب الاعمار عمر فی طریق العاشقین

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

در باغ تا طراوت شب بو شکست و ریخت
پرواز در دو بال پرستو شکست و ریخت

از تند باد حادثه سرو امید رست
اما به حیله های دو پهلو شکست و ریخت

هیزم فروش دور تظاهر برنده شد
اندام باغ از طمع او شکست و ریخت

این شهر در کشاکش اندوه زنده ماند
هر چند آفتاب در این جو شکست و ریخت

در کوچه ها دوباره کسی برش* میزند
چینی روزهای که بیتو شکست و ریخت

پرواز ماندنیست به خاطر سپار هان**
هر چند بال های پرستو شکست و ریخت


* برش: پیوند زدن چینی شکسته.
** فروغ فرخزاد:« پرواز را به خاطر سپار»


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *