+ - x
 » از همین شاعر
1 عبادت
2 حدیث شعر
3 بتو
4 گفتگویی با دل
5 پری دریایی
6 وعظ بیجا
7 تلاوت اشک
8 مقام زن
9 هم پای خورشید پاییز
10 سپاس

 » بیشتر بخوانید...
 به رسیدن وصالت بخدا تلاش دارم
 رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم
 بیهوده ها
 مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد
 جان به فدای عاشقان خوش هوسیست عاشقی
 نقد مدرن
 کیست که او بندۀ رای تو نیست؟
 هرگز ندانم راندن مستی که افتد بر درم
 آه در آن شمع منور چه بود
 عاشقان پیدا و دلبر ناپدید

۴.۷
امتیاز: ۴.۷ | مجموع آراء: ۳

تو از تبار كدامین دیار خوبانی
مگر فرشته از آسمان یزدانی
بخوبی رخت ای جان چه را كنم نسبت
هر آنچه هست به دنیا تو بهتر از آنی
قد چو سرو تو بهتر ز شاخ شمشاد است
بسان جلوه خورشید در نیستانی
بسان موجی و هردم بساحل چشمم
تو می خرامی و یك لحظه هم نمی مانی
سحر گهان كه وصالت من از خدا خواهم
تو در تلاوت اشكم چو صوت قرآنی

27،6،1367 شهركا بل


تا کنون ۳ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

Mozda:

سلام واحترام خدمت تان تقدیم است!

سحر گهان كه وصالت من از خدا خواهم
تو در تلاوت اشكم چو صوت قرآنی

خوشبختم که با آشعار تان آشنا شدم
فرهت:

زیبا بود
فریبا رازی:

قد چو سرو تو بهتر ز شاخ شمشاد است
بسان جلوه خورشید در نیستانی

این تشبه کاملا اشتباه و قافیه یابی است. زیرا سرور و شمشاد از نظر ساختمان با هم تفاوت دارند. سرو بلند و شمشاد موتاه است. سرو خزان گذیر نیست شمشاد در خزان عریان میشود. جلوه خورشید در نیستان چه استعاره ای شمرده میشود؟
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *