+ - x
 » از همین شاعر
1 تلاوت اشک
2 حدیث شعر
3 در انتظار تو
4 پری دریایی
5 مقام زن
6 هم پای خورشید پاییز
7 بتو
8 بیاد گذشته شب
9 وعظ بیجا
10 عبادت

 » بیشتر بخوانید...
 هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم
 عروس
 در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود
 بار دگر جانب یار آمدیم
 گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم
 عشق باطله
 بگشا در بیا درآ که مبا عیش بی شما
 به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
 هیج نومی و نفی ریح علی الغور هفا
 دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم

۴.۷
امتیاز: ۴.۷ | مجموع آراء: ۳

تو از تبار كدامین دیار خوبانی
مگر فرشته از آسمان یزدانی
بخوبی رخت ای جان چه را كنم نسبت
هر آنچه هست به دنیا تو بهتر از آنی
قد چو سرو تو بهتر ز شاخ شمشاد است
بسان جلوه خورشید در نیستانی
بسان موجی و هردم بساحل چشمم
تو می خرامی و یك لحظه هم نمی مانی
سحر گهان كه وصالت من از خدا خواهم
تو در تلاوت اشكم چو صوت قرآنی

27،6،1367 شهركا بل


تا کنون ۳ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

Mozda:

سلام واحترام خدمت تان تقدیم است!

سحر گهان كه وصالت من از خدا خواهم
تو در تلاوت اشكم چو صوت قرآنی

خوشبختم که با آشعار تان آشنا شدم
فرهت:

زیبا بود
فریبا رازی:

قد چو سرو تو بهتر ز شاخ شمشاد است
بسان جلوه خورشید در نیستانی

این تشبه کاملا اشتباه و قافیه یابی است. زیرا سرور و شمشاد از نظر ساختمان با هم تفاوت دارند. سرو بلند و شمشاد موتاه است. سرو خزان گذیر نیست شمشاد در خزان عریان میشود. جلوه خورشید در نیستان چه استعاره ای شمرده میشود؟
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *