+ - x
 » از همین شاعر
1 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
2 یاد ابر های گذشته بخیر
3 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
4 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
5 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است

 » بیشتر بخوانید...
 درخت
 هم میهنم ز چیست که همتا نمی شویم
 بیا از من بگیر آن دیر ساله
 دل دل دل تو دل مرا مرنجان
 ای خیره نظر در جو پیش آ و بخور آبی
 ای ديده خورشيد يقين ميتابد از جای دگر
 در غم یار یار بایستی
 سراندازان همی آیی ز راه سینه در دیده
 یا ربا این لطف ها را از لبش پاینده دار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
یک غزل تا به تباهی و جدایی، لیلا

پنج بیتی که به قول تو شباهت دارد
گره افتاده به احساس گدایی، لیلا

چار بیتی که چنان چار کنار گور است
تو شده در نفسم تا تو برایی، لیلا

دو سه بیتی نگران مانده که ترکم بکنی
به وداعی که دگر باز نیایی، لیلا

بعد ازاین جوره دو بیتی که بپایان برسد
هر قدر نعره زنم هیج نپایی، لیلا

مصرعی مانده که در مرگ خودم چیغ زنم
مصرعی نیست دگر، آی کجایی لیلا؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *