+ - x
 » از همین شاعر
1 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
2 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
3 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
4 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
5 یاد ابر های گذشته بخیر

 » بیشتر بخوانید...
 ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو
 هم ایثار کردی هم ایثار گفتی
 عاشقی در خشم شد از یار خود معشوق وار
 در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
 می روم هر لحظه از خود روبروی کیستم؟
 خانه را در بی کسی طی می کنم
 درآمد در میان شهر آدم زفت سیلابی
 خیره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی
 شحنه عشق می کشد از دو جهان مصادره
 ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
یک غزل تا به تباهی و جدایی، لیلا

پنج بیتی که به قول تو شباهت دارد
گره افتاده به احساس گدایی، لیلا

چار بیتی که چنان چار کنار گور است
تو شده در نفسم تا تو برایی، لیلا

دو سه بیتی نگران مانده که ترکم بکنی
به وداعی که دگر باز نیایی، لیلا

بعد ازاین جوره دو بیتی که بپایان برسد
هر قدر نعره زنم هیج نپایی، لیلا

مصرعی مانده که در مرگ خودم چیغ زنم
مصرعی نیست دگر، آی کجایی لیلا؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *