+ - x
 » از همین شاعر
1 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
2 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
3 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
4 یاد ابر های گذشته بخیر
5 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود

 » بیشتر بخوانید...
 آبستن غروب
 این کینه وران باز به نیرنگ دگر
 ای مشک سوده گیسوی آن سیمگون تنی ؟
 چون بر رخ ما عکس جمال تو برآید
 چند گریزی ای قمر هر طرفی ز کوی من
 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
 واژه ها
 چه کارستان که داری اندر این دل
 پریشان نسخه کرد اجزای مژگان تر ما را
 پیران که چنین مقام و حرمت دارند

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مثل یک قطعه ابر
سفر می کنم از آسمانت
یاد ابر های گذشته بخیر
که آسمان پنجره ی تانرا نقاشی می کرد
باران
باران
بر سر و دستانت نمی بارم
تا چشم هایت بهانه نگیرند
بگذار قاب پنجره ی تان
بعد از من
آبی بزرگ باشد
تا سبز بمانم برلب هایت :
"یاد آن ابر های گذشته بخیر "


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *