+ - x
 » از همین شاعر
1 خانه دل سرد گشت و گرمی گفتار کو
2 من تاجر شمایم و كالاى من وفاست
3 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
4 هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
5 گفتم كه گرد خود خط قرمز كنم،نشد
6 به باغ، دشت، زمین، گل سلام باید كرد
7 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
8 دیگر برای شعر و غزل آفرین مگو
9 شاعر، غزل بگو، که غزل خوان هنوز هست

 » بیشتر بخوانید...
 چو با ما یار ما امروز جفتست
 بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان ها
 جان سوی جسم آمد و تن سوی جان نرفت
 فقط خواب
 بشکن قدح باده که امروز چنانیم
 هلا ای آب حیوان از نوایی
 ای بس که از آواز دش وامانده ام زین راه من
 زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا
 قصهء دلکش نگار بگو
 ای خوش آن وقتی که رخسارت گل بيخار بود

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۲

باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
یعنی من از حکومت آبان دلم گرفت

این جا دل تمام خیابان گرفته است
آری، من از برای خیابان، دلم گرفت

بی رنگی ها تمامی این شهر را فسرد
از شهر بی چراغ دوچندان دلم گرفت

در ما هزار صورت د گر نهان شده
دردا ز چهره سازی انسان دلم گرفت

این جا فضا برای هنرمند تنگ شد
از سرنوشت خانه به دوشان دلم گرفت

باران خودت بیا و غم از سینه ها ببر
زیرا ز غصه های فراوان دلم گرفت


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *