+ - x
 » از همین شاعر
1 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
2 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
3 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
4 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
5 من زمستان وطن را یاد کردم
6 ای دوست خدا حافظ
7 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
8 زندگی بشتافت، یا من؟
9 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
10 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا

 » بیشتر بخوانید...
 مرا پرسی که چونی بین که چونم
 وعظ بیجا
 ز دست شاه خورد طعمه باز وقت شکارش
 یا ملک المبعث والمحشر
 مارا به هم که دوخته؟ مارا جدا کنید
 سرنوشت باغ
 شعر و شراب
 ایدل تو به اسرار معما نرسی
 خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *