+ - x
 » از همین شاعر
1 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
2 گریه ی انگور ها در جام ها
3 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
4 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
5 در سوگ استاد شکوری
6 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
7 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
8 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
9 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
10 ای دوست خدا حافظ

 » بیشتر بخوانید...
 زعشق آتشین تو به سوز دیگرم امشب
 افندس مسین کاغا یومیندن
 چون غنچه همان به که بدزدی نفس اینجا
 دوباره خسته خسته است و سوی كار می رود
 حکایت
 ز زخم دف کفم بدرید ای جان
 سفر بخير برو
 از بهر چه در غم و زحیرید
 فاجعه
 ز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *