+ - x
 » از همین شاعر
1 من زمستان وطن را یاد کردم
2 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
3 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
4 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
5 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
6 ای دوست خدا حافظ
7 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
8 در سوگ استاد شکوری
9 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
10 زندگی بشتافت، یا من؟

 » بیشتر بخوانید...
 تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم
 بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
 تو نيز همچو من اين نکته را شنو ز رباب
 من از عالم تو را تنها گزینم
 بیا ای رونق گلزار از این سو
 ستم است اگر هوست کشدکه به سیر سرو و سمن درآ
 آنچ روی تو کند نور رخ خور نکند
 تو نسیتی که ببینی
 در طلب تا چند ریزی آبروی کام را
 در هوایت بی قرارم روز و شب

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *