+ - x
 » از همین شاعر
1 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
2 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
3 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
4 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
5 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
6 زندگی بشتافت، یا من؟
7 من زمستان وطن را یاد کردم
8 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
9 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
10 در سوگ استاد شکوری

 » بیشتر بخوانید...
 غزل خستگی
 با هر کی تو درسازی می دانک نیاسایی
 عبث
 دلبری و بی دلی اسرار ماست
 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
 با چنین رفتن به منزل کی رسی
 تو هر جزو جهان را بر گذر بین
 برای تو فدا کردیم جان ها
 نزد من به ز وصل هجرانست
 بر فراز بلند ترین کوه رفتم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *