+ - x
 » از همین شاعر
1 در سوگ استاد شکوری
2 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
3 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
4 زندگی بشتافت، یا من؟
5 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
6 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
7 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
8 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
9 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
10 گریه ی انگور ها در جام ها

 » بیشتر بخوانید...
 كه سرنوشت حنا داشت خون من به كف ات
 اين گنج پر از در که خدايی شده نامش
 لبِ تنهایی ات بنشین خیابان را تماشا كن
 ای بلا جویان کوی انتظار
 مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان
 این كوه هم صدای مرا بی طنین گذاشت
 خاطره ها
 قاصد به حیرت کن ادا تمهید پیغام مرا
 عصیان
 مرا حلوا هوس کردست حلوا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *