+ - x
 » از همین شاعر
1 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
2 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
3 من زمستان وطن را یاد کردم
4 زندگی بشتافت، یا من؟
5 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
6 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
7 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
8 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
9 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
10 ای دوست خدا حافظ

 » بیشتر بخوانید...
 شعر و شراب
 تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم
 لبالب خمم کو می آشام يا هو؟
 مرغ اندیشه که اندر همه دل ها بپری
 ای قاعده مستان در همدگر افتادن
 حسن تعبیر
 مسلمانان مسلمانان مرا جانی است سودایی
 معراج اوج رفعت ايوان صبحگاه
 سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
 پوستین چپه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *