+ - x
 » از همین شاعر
1 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
2 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
3 در سوگ استاد شکوری
4 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
5 ای دوست خدا حافظ
6 من زمستان وطن را یاد کردم
7 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
8 گریه ی انگور ها در جام ها
9 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
10 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا

 » بیشتر بخوانید...
 قامت من اندکی خم گشته است
 مهتاب به نور دامن شب بشکافت
 هر صبوحی ارغنون ها را برنجان همچنین
 گر نه ای دیوانه رو مر خویش را دیوانه ساز
 میزبانی مهمان
 اکنون که گل سعادتت پربار است
 اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم
 هیج نومی و نفی ریح علی الغور هفا
 اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم
 در دل را بروی کس نبستم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *