+ - x
 » از همین شاعر
1 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
2 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
3 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
4 یاد ابر های گذشته بخیر
5 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید

 » بیشتر بخوانید...
 حالیا مصلحت وقت در آن می بینم
 عبادت
 بادراه
 آن قصر که جمشید در او جام گرفت
 گر تو خواهی وطن پر از دلدار
 نرسیدی به فهم خود ره عزم دگرگشا
 ای دل ز شاه حوران یا قبله صبوران
 استاده باش روی گپت از اول نگو
 یا وصال یار باید یا حریفان را شراب
 ریاضت نیست پیش ما همه لطفست و بخشایش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
یک غزل تا به تباهی و جدایی، لیلا

پنج بیتی که به قول تو شباهت دارد
گره افتاده به احساس گدایی، لیلا

چار بیتی که چنان چار کنار گور است
تو شده در نفسم تا تو برایی، لیلا

دو سه بیتی نگران مانده که ترکم بکنی
به وداعی که دگر باز نیایی، لیلا

بعد ازاین جوره دو بیتی که بپایان برسد
هر قدر نعره زنم هیج نپایی، لیلا

مصرعی مانده که در مرگ خودم چیغ زنم
مصرعی نیست دگر، آی کجایی لیلا؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *