+ - x
 » از همین شاعر
1 بدرود
2 ترانه ی کوچک سه رودبار
3 سبدها
4 رومئو پرنده است و ژولیت سنگ
5 ترانه ی آب دریا
6 ترانه ی ناسروده
7 نغمه ی خوابگرد
8 غزل بازار صبحگاهی
9 ترانه ی میدان کوچک
10 چشم انداز

 » بیشتر بخوانید...
 صلح کل
 بوسه گاه رحمت
 شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما
 ای خوش آن وقتيکه يوسف را زليخا می خريد
 بالابلند عشوه گر نقش باز من
 تلخکها
 خنک آن جان که رود مست و خرامان بر او
 ظننتم ایا عذال ان قد عدلتم
 نی نی به از این باید با دوست وفا کردن
 بز همسایه ی ما

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

غول آسا پیکری داشت و
کودکانه صدایی.

هیچ چیز به تحریر صدای او مانند نبود:
درد مطلق بود به هنگام خواندن
زیر نقاب تبسمی.

لیموزاران مالاگای خواب آلوده را
به خاطر می آورد
و شِکوه اش
به طعم نمک دریایی بود.
او نیز چون هومر
در نابینایی آواز خواند.

صدایش در خود نهفته داشت
چیزی از دریای بی نور و
چیزی از نارنج چلیده را.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *