+ - x
 » از همین شاعر
1 در مدرسه
2 ترانه ی ناسروده
3 سبدها
4 رومئو پرنده است و ژولیت سنگ
5 ورای جهان
6 ترانه ی شرقی
7 بدرود
8 غروب
9 غزل بازار صبحگاهی
10 خوآن بره وا

 » بیشتر بخوانید...
 وقت آمد توبه را شکستن
 ماه لعنتی!
 آفتابی برآمد از اسرار
 دیار آخرین
 افندس مسین کاغا یومیندن
 ساقیان سرمست در کار آمدند
 شباهنگ
 ای جان و قوام جمله جان ها
 امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن
 عشق اگر در جلوه آرد پرتو مقدور را

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

( آیا لوسی من پا در جویبار نهاده بود؟)
سه سپیدار گشن
یک ستاره.
سکوت فروخورده ی غوکان
تور نازکی را ماند
سوزن دوزی شده به نقش های سبز.
کنار رود
درختی خشک
خود را شکوفا شده می یابد
با دوایر درهم.
و رویاهای من بر آب
به سوی دختری از غرناطه می گریزد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *