+ - x
 » از همین شاعر
1 نغمه ی خوابگرد
2 چشم انداز
3 خودکشی
4 ترانه ی آب دریا
5 قصیده ی اشکها
6 آی!
7 ترانه ی شرقی
8 کارد
9 بدرود
10 ترانه ی ماه، ماه

 » بیشتر بخوانید...
 شادیی کان از جهان اندر دلت آید مخر
 مسافرازسفردلسرد می آید
 بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
 بیامدیم دگربار چون نسیم بهار
 همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر
 روی بنما به ما مکن مستور
 خبر واده کز این دنیای فانی
 عقل از کف عشق خورد افیون
 امتزاج روح ها در وقت صلح و جنگ ها

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

( آیا لوسی من پا در جویبار نهاده بود؟)
سه سپیدار گشن
یک ستاره.
سکوت فروخورده ی غوکان
تور نازکی را ماند
سوزن دوزی شده به نقش های سبز.
کنار رود
درختی خشک
خود را شکوفا شده می یابد
با دوایر درهم.
و رویاهای من بر آب
به سوی دختری از غرناطه می گریزد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *