+ - x
 » از همین شاعر
1 اگر ...

 » بیشتر بخوانید...
 دیر آمده ای مرو شتابان
 بز همسایه ی ما
 یکی گولی همی خواهم که در دلبر نظر دارد
 دی عهد و توبه کردی امروز درشکستی
 ایدل تو به اسرار معما نرسی
 چگونه برنپرد جان چو از جناب جلال
 عشق بشر
 چهار بیتی ها بخش دوم
 صلا ای صوفیان کامروز باری
 برخاستن

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۲


اگر آتش بنامم ترا
به شعله ای جزغاله ام می کنی

اگر باران بنامم ترا
به طوفانی می لرزانیم

اگر خوشه ی گندم بنامم ترا
پرنده گان گرسنه ترا می بلعند

اگر ترا وطن بنامم
بر خاک و خون ات می کشند( رفیق صابر، شاعر كُرد / آرش سنجابی )


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *