+ - x
 » از همین شاعر
1 اگر ...

 » بیشتر بخوانید...
 مرگ زیباست
 بسليمان خبر از دبدبهء مور مگو
 به جان تو که از این دلشده کرانه مکن
 من کیستم؟
 گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من
 اگر مُردم
 بسوی ما خبر مختصر ز يار نويس
 چو بی گاه است و باران خانه خانه
 تاریخ، آدمهای برفی، انتظار
 صلا ای صوفیان کامروز باری

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۲


اگر آتش بنامم ترا
به شعله ای جزغاله ام می کنی

اگر باران بنامم ترا
به طوفانی می لرزانیم

اگر خوشه ی گندم بنامم ترا
پرنده گان گرسنه ترا می بلعند

اگر ترا وطن بنامم
بر خاک و خون ات می کشند( رفیق صابر، شاعر كُرد / آرش سنجابی )


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *